یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ به روایت سعید جلیلی

بسم الله الرحمن الرحیم. نکات و روایت و تفکر دکتر سعید جلیلی درباره جمله یک جهان فرصت یک ایران جهش چیست؟ در تصاویر پیش رو نظرات سعید جلیلی درباره مالیات ، کسب درآمد ، بهره وری و سرمایه گذاری ، دولت مقتدر و اهداف برنامه هفتم توسعه می خوانیم…