رفتار مسعود پزشکیان ، سوژه تحقیق دانشگاهMIT

درباره رفتارهای مسعود پزشکیان، و اینکه این موضوع سوژه تحقیق دانشگاه MIT شده چه می دانید ؟‌

✅ جهت جلوگیری از هرگونه شایعه و سوء استفاده از اخبار غیر رسمی، کانال رسمی دکتر جلیلی در ایتا را دنبال کنید!

حجم : 5 مگابایت | دریافت | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله | لینک مگا